Archeologická sbírka

Historie

Vznik archeologické sbírky muzea je spjat s ustanovením Vlastivědného kroužku 15. září 1955. Jedním z hlavních cílů byla sbírkotvorná činnost a s pomocí mnoha odborných institucí a Místního národního výboru i založení muzea, k jehož otevření došlo v prostorách hradního areálu 1. května 1959. Zpočátku bylo zaměření jednoznačně na týneckou kameninu, slévárnu v Týnci a brodeckou přádelnu.

Od 1. ledna 1963 se stalo muzeum pobočkou Vlastivědného muzea Podblanicka na Jemništi, a to mělo vliv také na jeho výraznější archeologické zaměření. Na Jemništi působil ředitel Jan Hertl a archeolog Vladimír Malý, kteří úzce spolupracovali se členy Vlastivědného kroužku na poli archeologie. Tehdy přibylo do sbírek více souborů z drobných archeologických výzkumů v Týnci a okolí. Kromě toho byl prováděn tzv. sběr materiálu mezi obyvateli. Nakonec sbírku obohatil materiál z archeologického výzkumu týneckého hradu Antonína Hejny v 70. letech 20. století.

V souvislosti s reorganizací a stěhováním Muzea Podblanicka z Jemniště, odchodem archeologa Malého utichá i muzejní spolupráce a Muzeum v Týnci funguje již samostatně. Archeologickým nálezům a jejich sběru se dále věnuje jeden ze zakládajících členů kroužku a jeho jednatel Václav Stejskal, který vytvořil výběrový katalog tehdejší archeologické sbírky.

V současnosti spravuje Muzeum v Týnci archeologický depozitář s několika desítkami přírůstků, z nichž výběr je prezentován v muzejní expozici. Sbírka obsahuje reprezentativní výběr nálezů z regionu z pravěku až industriálního období. Územním zájmem se částečně překrývá s Městským muzeem v Netvořicích a Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy.

Archeologická expozice je k vidění v muzeu.