Týnecká kamenina

Keramický průmysl v Čechách byl a je situován podle místa výskytu surovin převážně v severozápadních oblastech země. Přesto však obecné povědomí uchovává tradici o výrobě i ve středních Čechách - v Týnci nad Sázavou.

Zdejší továrna na jemnou kameninu vznikla dokonce jako vůbec jedna z prvních v českých zemích. Zaujímala výsadní postavení co do kvality a šíře produkce. Porcelánové a kameninové zboží se stalo nejen módní záležitostí, jeho úkolem bylo též nahradit zdravotně závadné nádobí cínové. Je proto nutno ocenit, že v týnecké produkci nepřevážily komerční zájmy, vždy se projevovaly snahy i po zvýšení úrovně estetické.

Současná výstava skrývá možnost seznámit dnešního návštěvníka nejen s krásou a umem tehdejší kameninové výroby, ale na základě především archeologických výzkumů podat i obraz výrobních postupů.

Sbírka kameniny Městského muzea Týnec nad Sázavou je evidována na Ministerstvu kultury ČR v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES).

Sbírkové předměty je možné prohlédnout ve SBÍRKOVÉM PORTÁLE – Historická sbírka

Kamenina 1  O2